مشخصات فنی پروژه:
محل پروژه: نور-مازندران،
نوع پروژه: اجرا، بازسازی،
نوع بهسازی: مدرن،
دیوارپوش: رنگ، چوب، سیمان،
سقف: چوب،
مساحت زیر بنا (متر مربع): 250،
رنگ: سفید ، قهوه ای،
R
E
L
A
T
E
D
P
R
O
J
E
C
T
S

پروژه ای ای مرتبط به این پروژه وجود ندارد

R
E
L
A
T
E
D
A
R
T
I
C
L
E
S

مقاله ای مرتبط به این پروژه وجود ندارد

W
A
T
C
H
V
I
D
E
O

فیلم درباره پروژه ویلا تمیشان

فیلمی برای این پروژه وجود ندارد

ارسال نظر کاربران

کد امنیتی