مشخصات فنی پروژه:
تاریخ انجام: 1394،
نوع پروژه: بازسازی،
نوع بهسازی: مدرن،
سبک کار: معاصر،
طراحی فضای داخلی: اتاق نشیمن، سالن غذا خوری، هال، آشپزخانه،
کفپوش فضای داخلی: سنگ،
دیوارپوش: سنگ، رنگ، چوب، گچ،
سقف: سقف کاذب، چوب، رنگ،
R
E
L
A
T
E
D
P
R
O
J
E
C
T
S

پروژه ای ای مرتبط به این پروژه وجود ندارد

R
E
L
A
T
E
D
A
R
T
I
C
L
E
S

مقاله ای مرتبط به این پروژه وجود ندارد

W
A
T
C
H
V
I
D
E
O

فیلم درباره پروژه ویلایی طاهریان

فیلمی برای این پروژه وجود ندارد

ارسال نظر کاربران

کد امنیتی