مشخصات فنی پروژه:
محل پروژه: کجور-مازندران،
کاربری ساختمان: اداری،
نوع نما: سنگ، سیمان، آجر، گچ،
سبک کار: کلاسیک،
R
E
L
A
T
E
D
P
R
O
J
E
C
T
S

پروژه ای ای مرتبط به این پروژه وجود ندارد

R
E
L
A
T
E
D
A
R
T
I
C
L
E
S

مقاله ای مرتبط به این پروژه وجود ندارد

W
A
T
C
H
V
I
D
E
O

فیلم درباره پروژه نمای ساختمان شهرداری و آتش نشانی

فیلمی برای این پروژه وجود ندارد

ارسال نظر کاربران

کد امنیتی