مشخصات فنی پروژه:
تاریخ انجام: 1394،
محل پروژه: لندن،
نوع پروژه: طراحی،
سبک کار: مدرن،
طراحی فضای داخلی: اتاق نشیمن، ورودی، اتاق خواب، آشپزخانه، حمام، سرویس بهداشتی،
R
E
L
A
T
E
D
P
R
O
J
E
C
T
S

پروژه ای ای مرتبط به این پروژه وجود ندارد

R
E
L
A
T
E
D
A
R
T
I
C
L
E
S

مقاله ای مرتبط به این پروژه وجود ندارد

W
A
T
C
H
V
I
D
E
O

فیلم درباره واحد مسکونی لندن

فیلمی برای این پروژه وجود ندارد

ارسال نظر کاربران

کد امنیتی