V
I
E
W
N
E
W
S
هنر خیابانی
  • 26 مرداد 1396
    برای یک سفر تخیلی آماده هستید؟ نگاهی به کار هنرمند آلمانی به نام 1010 بیندازید. برای بیشتر از یک دهه او تصاویری رنگی با خطای دید و غار مانند را طراحی کرده است به طوری که صفحات تخت را با چاله هایی که تا ابد ادامه دارند نشان میدهد. برای ساخت این کار توده ای از بریده کاغذهایی را در پالت های رنگی مشخص قرار میدهد سپس عمق را به طرح انتقال میدهد. او این تکنیک را در مکان های مختلفی در جهان از جمله دیوارهای داخلی و خارجی و حتی بزرگراهی متروکه در پاریس اجرا کرده است.

    image


    image


R
E
L
A
T
E
D
N
E
W
S

اخبار مرتبط به این خبر وجود ندارد