V
I
E
W
N
E
W
S
نمونه ماکت های برتر
 • 9 اردیبهشت 1397

  وب سایت Archdaily نمونه های برتر ماکت معماری را منتشر کرد. 14 نمونه از این ماکت های جالب و خلاقانه را در ادامه ببینید.

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

R
E
L
A
T
E
D
N
E
W
S

اخبار مرتبط به این خبر وجود ندارد