V
I
E
W
A
R
T
I
C
L
E
S

نمادهای فنگ شویی

 • غاز

  بهترین نماد روابط عاطفی غاز است. در جنوب غربی نشیمن از یک جفت (نه بیشتر و نه کمتر) غاز در حال پرواز استفاده کنید. به شبکه بندی فنگ شویی در مقاله اصل اول فنگ شویی مراجعه کنید.

  اژدها

  از بزرگترین و بهترین نمادهای انرژی یانگ است در فنگ شویی جهت شرق مربوط به این حیولن آسمانی است و عنصر جهت شرق نیز چوب است قرار دادن اژدها در جهت شرق محیط کار میتوتند آن را مملو از انرژی چی کند. اما باید از قرار دادن آن در محل های استراحت اجتناب کرد.

  @image


  ققنوس

  جانوری خیالی و باستانی در فنگ شویی چین باستان است و معمولا قرمز یا مشکی است؛ ققنوس فرصت و مجال و شهرت و بازشناخت درونی را به انسان عطا میکند محل مناسب آن قسمت جنوبی خانه است.

  @image


  درنا

  نماد طول عمر و زندگی بدون مشکل است بر طبق اسطوره شناسی چینی چهار نوع درنا وجود دارند. سیاه، سفید، زرد و آبی و درنای سیاه در میان این چهار گروه قدمتی 600 ساله دارد. بهترین مکان برای قرار دادن آن بخش جنوبی خانه است. از قرار دادن این نماد در دستشویی و آشپزخانه پرهیز کنید.

  @image


  نعل اسب

  به عنوان یکی از طلسم های خوشبختی در دنیای غرب نیز مطرح بوده است. یک نعل اسب واقعی که یک اسب با آن به تاخت رفته باشد تاثیر بسیار زیادی در خانه دارد اگر آن را پیدا کردید آن را خارج از خانه و بالای سر در ورودی خانه نصب کنید.

  نماد طول عمر

  که به صورت خوشنویسی به کار میرود و آن را در اتاق خواب قرار میدهند تا سلامتی و بخت یاری را افزایش دهد.

  گره اسرار آمیز

  این گره نه آغازی دارد و نه پایانی و بازتاب یکی از عقاید بودایی هاست که هستی دور بی پایانی است از تولدهای مکرر و حاکی از عشق بی پایان و وحدت و یگانگی در میان افراد خانواده است. رنگ آن قرمز است و در گوشه جنوب غربی اتاق نشیمن نصب میشود.

  @image


  برگرفته از کتاب نمادهای فنگ شویی

  19 تیر 1396

R
E
L
A
T
E
D
A
R
T
I
C
L
E
S

مقاله ای مرتبط به این مقاله وجود ندارد

P
o
s
t
u
s
e
r
c
o
m
m
e
n
t
s

ارسال نظر کاربران

کد امنیتی