V
I
E
W
A
R
T
I
C
L
E
S

مکتب شیکاگو

شیکاگو در کمتر از یک قرن و از سال 1830 تا 1890 تبدیل به شهری با جمعیت یک میلیون شد ساختمان های بلند مرتبه در سال 1880 و آن هم در پی یک آتش سوزی در سال 1871 به شهر هویت تازه ای بخشیده بودند.
 • پنجره های شیکاگو

  یافته های جیمز بوگارس در این بین بسیار حائز اهمیت بود. او اسکلت آهنی را برای ساختمان های 2 تا 6 طبقه به صورت پیش ساخته تولید میکرد که مستقیما در کارگاه ساختمانی مونتاژمیشدند. تنها مشکل سازه های او این بود که در کشش مقاومت نداشتند و تنها مقاومت فشاری داشتند این مشکل توسط ویلیام جنی مرتفع شد . از طرفی ساختمان بلند مرتبه بدون تهویه مطبوع و آسانسور معنی نداشت. اولین آسانسور توسط الیشا گریوز اوتیس با استفاده از تکنولوژی فنر مارپیچ در سال 1857 در نمایشگاه نیویورک عرضه شد. اولین دستگاه تهویه مطبوع با آب و هوای مصنوعی توسط کریمر Cramer در سال 1906 اختراع شد

  نخستین بناهایی که در نیمه دوم قرن نوزدهم به عنوان بنای بلند مرتبه شهرت یافتند متعلق به شیکاگو هستند. آنچه به عنوان مکتب شیکاگو شناخته میشود رشد و بالندگی معماری است که بین سال های 1883 و 1893 اتفاق افتاد و ویلیام بارون جنی در تداوم و تحول شیوه های ساختمان سازی این مکتب نقش مهمی داشت و همچنین شاگردانی چون دنیل هادسن برنم، ویلیام هالابرد William Holabird ، مارتین روشِ Martin Roche و لویی سالیوان Louis Sullivan را پرورش داد.

  ساختمان بیمه

  اولین ساختمان بلند مرتبه واقعی که توسط جنی در سال 1884 ساخته شد ( هم اکنون تخریب شده است) در این ساختمان برای اولین بار پنجره های بزرگی طراحی شد که بعدها به این نوع شیوه ساخت پنجره شیکاگو میگویند.

  ساختمان بیمه

  @image


  @image


  فروشگاه مارشال فیلد

  توسط ریچاردسن طراحی شده بود. او با فراست دریافته بود که بلندی همکف بنا به دلایل موجه باید از طبقات دیگر بیشتر باشد اما نیاز بقیه طبقات یکسان است. او این فروشگاه را طوری طراحی کرده است به گونه ای که به نظر میرسد ارتفاع طبقات ساختمان از پایین به بالا کم میشود. این ساختمان یادآور منش معماری ریچاردسن یعنی «رومانسک ریچاردسنی» است که شامل حجم یکپارچه، پنجره های بزرگ یکدست به شیوه رومانسک، سلسله مراتب عمودی، مصالح سنگی و آجری با تاکید بر جنسیت آنها میشود.

  ساختمان موندناک

  آخرین ساختمانی است که در این مکتب با دیوارهای باربر و مصالح بنایی ساخته شده است.

  لویی سالیوان

  اندیشه های او در معماری مدرن جایگاه رفیع و بزرگی دارند و باعث تبیین اندیشه های افرادی چون لوکوربوزیه، گروپیوس، میس واندروهه و رایت شده اند. اکثر تاریخ نویسان معماری مدرن از او به نام « پدر عملکردگرایی مدرن» یاد میکنند و دلیل آن را گفته سالیوان : « فرم تابع عملکرد است.» میدانند که اولین بار آن را در یک رساله در سال 1896 درباره با ساختمان های بلند مرتبه بیان کرده است.

  ساختمان فروشگاه کارسون پایری اسکات

  گیدئون تاکید میکند که این ساختمان روحیه عمومی مکتب شیکاگو را نشان میدهد و نه روش معماری طراح آن را. نمای آن بسیار دقیق طراحی شده است و کوچکترین تغییری در ظاهر آن به چشم خواهد آمد.

  @image


  پیش آمدگی چشم گیری در بخش وروردی ساختمان قرار دارد . این فضاهای سرپوشیده تزیینی تنها بخشی هستند که کارهای سالیوان را به معماری معاصر اروپا مربوط میسازند. قاب های تزیینی این بخش به کارهای جنبش آرنوو شباهت دارند.

  مکتب شیکاگو گرچه نتوانست ادامه یابد اما سهم بسیار مهمی در شکل گیری و توسعه سازه هایی که امروزه به آنها Skyscraper میگوییم داشته است . بخش دوم نوسعه این مکتب در نیویورک شکل گرفت با این تفاوت که با توجه به پیشرفت تکنولوژی معماران نیویورکی دیگر دغدغه بلند مرتبه سازی را نداشتند، چیزی که معماران در شیکاگو سال ها با آن درگیر بودند. همین باعث شد تا نیویورک تبدیل به مکانی برای مسابقه ساخت ساختمان های مرتفع شود.

  سیما رضوی-خلاصه از معماری غرب-امیر بانی مسعود

  12 آذر 1396

P
o
s
t
u
s
e
r
c
o
m
m
e
n
t
s

ارسال نظر کاربران

کد امنیتی