V
I
E
W
A
R
T
I
C
L
E
S

معماری یونان II

الگوی اصلی شهرهای یونانی بر بنیان شهرسازی بین النهرین و مصر قرار داشت یونانی ها ظاهرا تا حدودی خود را از قید قدرت تفکرات مذهب و تکنولوژی آهن رهایی بخشیده بودند شهرهای آن ها بیشتر در مقیاس انسانی طراحی شده بود و از مقررات خشک بوروکراسی و میلیتاریسم به دور بود.

آنچه یونانیان در مقیاسی وسیع با اجتماعات ادواری خود در شهرها به زمینه فرهنگی و اجتماعی شهر افزودند ساختمان هایی از قبیل استوا، بولئوتریون، ثولوس،استادیون، گومناسیون و تئاتر بود.

 • بناهای خاص از قبیل اِستوآ، ثولوس، استادیون و ... در معماری یونان دو تاثیر مهم داشتند:

  1- ریخت شهر را تغییر دادند

  2- انگیزه را برای مبادله فرهنگی بیشتر به وجود آوردند

  آگورا

  میدانی باز که در همه شهرهای یونان یافت میشد و قلب تپنده شهر محسوب میشد. بخش اعظم فضاهای عمومی شهر در آگورا قرار داشت و تا حد امکان در مرکز فیزیکی شهر قرار میگرفت و در شهرهای بندری نیز در حد فاصل میان آکروپولیس و دروازه شهر بود.

  @image


  استوآ

  یکی از یونانی ترین بناهاست. این بنا رواقی یک تکه بود که با پلانی L یا U مانند ساخته میشد و مکانی برای معاملات تجاری و جایگاهی برای مباحثه فیلسوفان بود. بزرگ ترین استوآی یونان به نام رواق آتّالوس بود ک در قرن دوم پیش از میلاد د رشرق آگورای آتن ساخته شد.

  @image


  @image


  ساختمان بازسازی شده استوآ

  @image


  بولئوترین

  به معنی تالار شورا بود که طرح ساختمان آن برای یونانیان مسائل تازه ای را پدید آورد که راه حل بنیادینی برای آن نداشتند زیرا آن ها پیوسته به سازه های قابی شکل می اندیشیدند.

  بولئوترین در پرینه

  @image


  ثولوس

  هم سنگ بناهای بولئوتریون بنایی به نام ثولوس است که عمدتا مکانی برای تجمع مدیران و صاحب منصبان بود.

  ثولوس در دلفی

  @image


  گومناسیون

  مکانی برای تمرین های جسمانی از جمله ژیمناستیک و هم برای تمرین های روحی-روانی که با آموختن علم و هنر میسر میشد نیز بود. یکی از مهم ترین گومناسیون های یونان گومناسیون پرگامون بود.

  بقایای گومناسیون پرگامون در ترکیه امروزی

  @image


  تئاتر

  فضای اختصاص یافته به نمایش بود که از میان آن ها تئاترهای اِفِسوس و اپیدائوروس و دلفی را میتوان نام برد. معماران تئاتر اپیدائوروس را یکی از زیباترین تئاتر های یونان میدانند که دلیل آن ساخته شدن در دامنه کوه است و گنجایش آن حدود 14 تا 20 هزار تماشاگر است.

  عکس از تئاتر اپیدائوروس

  @image


  @image


  پلان تئاتر اپیدائوروس

  @image


  تصویر بازسازی شده از تئاتر در پرینه

  @image


  سیما رضوی-خلاصه از کتاب معماری غرب-امیر بانی مسعود

  5 آذر 1396

R
E
L
A
T
E
D
A
R
T
I
C
L
E
S

مقاله ای مرتبط به این مقاله وجود ندارد

P
o
s
t
u
s
e
r
c
o
m
m
e
n
t
s

ارسال نظر کاربران

کد امنیتی