V
I
E
W
A
R
T
I
C
L
E
S

معماری مدرن

مدرنیسم

مدرنیسم هنری به جنبشی اطلاق میشود که در طول 50 سال (حدود 1890 تا 1940) در اروپا به راه افتاد. مدرنیسم از واژه مدرن مشتق شده و خود این واژه ریشه در لغت لاتین Modo به معنای این اواخر، به تازگی، گذشته ای بسیار نزدیک دارد. میان دو واژه مدرنیته و مدرنیسم باید تفاوت قائل شد چرا که مدرنیته تلاش برای محوریت بخشیدن به انسان و به خصوص عقل انسانی در همه شئونات از مذهب و طبیعت گرفته تا امور اقتصادی و علمی است.

 • مدرنیسم در معماری

  در قالب سبک بین المللیInternational Style ظاهر شد که در دوره بعد از جنگ جهانی اول بالید و در بازسازی اروپای پس از جنگ جهانی دوم فراگیر شد.

  آدولف لوس معماری را یک حرفه سودمند میدانست و معتقد بود فرم وقتی زیباست که منعکس کننده کارکرد خویش باشد از این رو میتوان لوس را تنها کسی دانست که تغییرات به وجود آمده در اثر انقلاب صنعتی را به درستی مشاهده نمود و به شکلی بسیار موثر بر سادگی و بی پیرایگی به عنوان بهترین واکنش در برابر فقدان هویت اجتماعی ناشی از انقلاب صنعتی تاکید کرد.

  نمود عینی اندیشه های لوس را میتوان در پروژه های ساخته شده مشاهده کرد. این ساختمان ها عموما سطحی سفید و بدون تزیین دارند. از مهم ترین پروژه های او میتوان خانه اشتاینر و ساختمان اداره مرکزی گلدمن و زالاچ در وین را نام برد. خانه اشتاینر معرف سبک معماری لوس است. او طرح ساختمان را تحت تاثیر آموزه های مکتب شیکاگو طراحی کرد.

  @image


  لوکوربوزیه

  در سوییس به دنیا آمد و تحصیلات دانشگاهی نداشت اما توانست به جای آموزه های خشک دانشگاهی از معماران صاحب سبک اروپایی نظیر آگوست پره و پتر برنس بیاموزد.

  او مجموعه مقالات خود را در سال 1923 با عنوان به سوی یک معماری به چاپ رساند که یکی از رساله های مهم و تاثیر گذار در حیطه معماری مدرن است.

  اینکه فرم از عملکرد پیروی کند دیدگاه جدیدی نبود و ویتروویوس هم آن را بیان کرده بود، به عقیده لوکوربوزیه خانه ماشینی برای زندگی کردن در آن بود. در معماری لوکوربوزیه فضا به صورت یک جریان سیال و روشن و با تنوع زیاد و نامحدود در تمامی بنا حضور میابد.

  طرح الگوی خانه دم اینو مثال بارز و ساده از امکان ساختمان سازی به وسیله بتن مسلح بود.

  نسخه دوم خانه سیتروئان:

  طرح این خانه نشانه هایی از کارهای آینده لوکوربوزیه را در خود داشت

  1- استفاده از بام به عنوان حیاط ساختمان

  2- استفاده از پایه های آزاد، که ساختمان به جای اینکه مستقیما روی زمین بنشیند روی این پایه ها قرار بگیرد.

  طرح ویلای ساووآ که به اجرا هم درآمد نشان دهنده مطالعات معماری لوکوربوزیه است که از طرح خانه دم اینو شروع شد و ماحصل آن تحت عنوان پنج نکته یک معماری جدید تدوین گردید

  این پنج نکته به شرح زیر هستند:

  1- پیلوتی ها : خانه بر فراز ستون ها مستقر است

  2- باغچه های پشت بام

  3- پلان آزاد

  4- پنجره های نواری ( افقی)

  5- نمای آزاد

  از دیگر پروژه های مهم لوکوربوزیه میتوان به آپارتمان های مسکونی مارسی، نمازخانه نوتردام (رونشام) و طراحی و نظارت بر شهر چندیگره در هند را نام برد.

  @image


  @image


  @image


  @image


  @image


  @image


  @image


  نمازخانه نوتردام : که لوکوربوزیه در طرح آن از فرم های منحنی استفاده نمود و بعضی بر این باورند که لوکوربوزیه با پشت پا زدن به اصول اولیه خود به دنبال رسیدن به مفاهیم مشترک معماری و مجسمه سازی بود.

  شهر چندیگره : برای معماران هندی این امکان را به وجود آورد تا معماری مدرن را بی واسطه یاد بگیرند

  @image


  @image


  @image


  @image


  @image


  @image


  تخلص و تصرف از کتاب معماری غرب اثر امیر بانی مسعود

  4 خرداد 1396

R
E
L
A
T
E
D
A
R
T
I
C
L
E
S

مقاله ای مرتبط به این مقاله وجود ندارد

P
o
s
t
u
s
e
r
c
o
m
m
e
n
t
s

ارسال نظر کاربران

کد امنیتی