V
I
E
W
A
R
T
I
C
L
E
S

معماری روم باستان II

 • معماری و تمدن روم باستان

  فضاهای شهری رومی

  فروم

  همان میدان رومی است که البته تنها کارکرد میدان نداشته است و از بازار، باسیلیکا، معبد، تئاتر و حمام نیز تشکیل میشده است. از نظر ویتروویوس نسبت مناسب یک فروم دو به سه بوده است که بیشتر یا کمتر از آن باعث میشده فروم شلوغ و یا خلوت باشد که هیچ کدام مناسب نبود.

  فروم های امپراطوری

  یکی ازمهم ترین فروم های رومی است که که خود از فروم های مجزا به نام های ترایانوس، آگوستوس، یولیوس سزار، نِروا و وسپاسیانوس تشکیل شده بود نقشه فروم های امپراطوری یکپارچه تهیه نشده بود و هرفروم جدا به فروم قبلی اضافه شده است.

  @image


  @image


  باسیلیکا

  کلمه ای است که از زبان یونانی به معنای «شاه» گرفته شده است و در زمان یونان هلنی متداول شد و در معماری روم یک ضلع از فروم را تشکیل میداد و روبه روی معبد قرار میگرفت بنابراین محور معبد به محور عرضی باسیلیکا متصل میشد. باسیلیکا تالار شبستان مانندی داشت که به آن ناو میگفتند از مهم ترین آنها میتوان به باسیلیکای اولپیا، ماکسنتیوس و باسیلیکای تریِر در شهر تریِر آلمان اشاره کرد که به دلیل سادگی و عظمتش در صدر مسیحیت به کلیسا تبدیل شد و امروزه بعد از سالها نیز هنوز هم عظمت اولیه خود را حفظ کرده است.

  باسیلیکای اولپیا

  @image


  @image


  وضعیت امروزی باسیلیکای ماکسنتیوس

  @image


  فضای داخلی بازسازی شده از باسیلیکای ماکسنتیوس

  @image


  @image


  وضعیت امروزی بخشی از فضای داخلی باسیلیکای ماکسنتیوس

  @image


  باسیلیکای تریر

  @image


  فضای داخلی باسیلیکای تریر

  @image


  حمام

  حمام ها کارکردی فراتر از استحمام و نظافت شخصی داشتند و مردم تقریبا از همه طبقات اجتماعی میتوانستند به حمام بروند چراکه ورودی آن ناچیز بود و برای کودکان هم هزینه ای نداشت. مردم در این حمام ها به مبادله اخبار و گپ زدن و دوستی میپرداختند. حمام ها بناهایی عظیم و زیبا بودند که علاوه بر امکانات آبتنی، دارای اتاق های بخار، ماساژ، آرایش مو، رختکن، اتاق های ورزش سرپوشیده و سرباز، فضاهای خرید و بازی نیز میشدند و مردم میتوانستند حتی یک روز کامل را در آنها به تفریح بپردازند.

  @image


  کاراکالّا

  حمام کاراکالّا شامل چندین حمام بود و جزو یکی از مهم ترین حمام های روم به حساب می آمد که به دستور امپراطور کاراکالّا ساخته شد و بخش اعظم آن را فضای سبز تشکیل میداد.

  @image


  فضاهای نمایش

  تئاتر

  معماری تئاتر رومی در سایه تکنولوژی ساخت رومیان به طور کامل با بنای تئاتر یونانی متفاوت است. تئاترهای یونانی در دامنه تپه ها ساخته میشدند و ساختمان های مستقلی نبودند اما رومیان توانستند با تکنولوژی تاق های جدید خود تکیه گاه بخش نشیمن را جایگزین شیب زمین در تئاترهای یونانی کنند بنابراین این بناها به طور مستقل در هرمکانی برپا میشدند. مهم ترین تفاوت های تئاتر یونانی و رومی به ترتیب زیر است

  1- تئاتر رومی مستقل بود و به شیب زمین نیازی نداشت.

  2- مکان ارکسترا در تئاتر یونانی دایره شکل بود اما در تئاتر رومی به نیم دایره تبدیل شده بود.

  3- در تئاتر رومی راه هایی که به ارکسترا ختم میشد پهن تر و موازی ارکسترا بودند.

  4- تئاترهای رومیان درگاه هایی داشت که افراد میتوانستند برای قدم زدن از آنها استفاده کنند.

  مقایسه تئاتر رومی و یونانی

  @image


  از مهم ترین آنها میتوان به تئاتر مارکلّوس اشاره کرد

  تئاتر مارکلّوس

  @image


  تئاتر کلئوسیوم

  @image


  سیما رضوی-خلاصه از کتاب معماری غرب- امیر بانی مسعود

  8 آذر 1396

R
E
L
A
T
E
D
A
R
T
I
C
L
E
S

مقاله ای مرتبط به این مقاله وجود ندارد

P
o
s
t
u
s
e
r
c
o
m
m
e
n
t
s

ارسال نظر کاربران

کد امنیتی