V
I
E
W
A
R
T
I
C
L
E
S

معماری ارگانیک

 • در دوره رمانتیسم نگرش تازه ای در حیطه مباحث نظری هنر شکل گرفت که سردمدار این نظریه آگوست ویلهلم شلِگِل بود. او فرم آثار هنری را به دو دسته تقسیم کرد : مکانیکی و ارگانیک .

  به نظر واژه ارگانیک را اولین بار لویی سالیوان در کتاب «گپ های کودکستانی» بیان کرده است اما این واژه بعدها توسط فرانک لوید رایت بسط داده شد و او آن را برای توصیف کارهایش استفاده میکرد. معماری ارگانیک بدون رایت قطعا چیزی کم داشت. او نوشته ها و تجربیاتش را از منابع زیر داشت:

  1- معماری قرن نوزدهم

  2- آشنایی با لویی سالیوان

  3- معماری بومی آمریکا

  4- جنبش صنایع و حِرَف

  5- معماری سنتی ژاپن

  آنچه که رایت به آن بسیار اهمیت میداد :

  1- وفاداری به مصالح

  2- مقیاس انسانی

  3- آرایه های یکپارچه

  4- اهمیت سبک بومی

  رایت بیش از صد خانه را طراحی کرد. مهم ترین آنها به قرار زیر است:

  خانه ویلیام ایچ (طرح آن سبک خانه سازی رایت را به خوبی بیان میکند)

  1- بام بیرون زده

  2- تاکید بر خطوط افقی

  3- نمای غیر متقارن

  4- پلان آزاد

  5- حذف فضاهای نمایشی و بی مورد

  6- تاکید بر فضای آتشگاه هم در پلان و هم در نما (با طراحی المان عمودی)

  @image

  @image

  @image

  @image

  @image

  تا یک دهه بعد او تجربیات خود را معطوف به طبیعت و رابطه آن با بناهای مسکونی مینماید که ماحصل آن طراحی خانه های مرغزار Prairie Houses است و یکی از نمونه های آن به نام خانه ویلیتس معروف شد.

  خانه ویلیتس

  @image

  خانه روبی

  @image

  یکی از طرح های به یادماندنی اوست که اشکال هندسی در آن بسیار ماهرانه تلفیق شده اند و تمامی مبلمان و تزئینات آن نیز توسط خود او طراحی شده اند. ( ماشین آقای Robie نیز در ایده طراحی این خانه بی تاثیر نبوده است)

  بخش ناهارخوری (سال های اول و امروز)

  @image

  @image

  @image

  @image

  @image

  خانه آبشار

  طراحی بی نظیر رایت است که همچون تندیسی در دل طبیعت یا طبیعتی در دل یک تندیس است. در مرکز خانه آتشگاه قرار گرفته است. عناصر عمودی از سنگ طبیعی و عناصر افقی و سقف آن به طور یکپارچه از بتن ساخته شده است.

  @image

  ماکت خانه آبشار

  @image

  @image

  @image

  @image

  کارخانه واکس سازی

  این ساختمان به دلیل شکل غیر معمول ستون های قارچی اش شهرت یافت. توجه رایت در طراحی آن ورود نور طبیعی به داخل ساختمان است .

  @image

  @image

  @image

  @image

  موزه گوگنهایم

  رایت با طراحی آن از اهداف معماری ارگانیک دوری جست. مهم ترین مشخصه آن شیبراهه مرکزی آن است. جمعیت در آن توسط آسانسور به بالاترین سطح انتقال میابند و سپس از طریق یک سطح شیبدار به پایین هدایت میشوند.

  @image

  آلوارآلتو

  که در دومین همایش سیام گیدئون از او به خاطر کارهایش تجلیل کرد و او را به جهان شناساند. اندیشه های آلتو با معماری ارگانیک همسو بودند که ویلا مایرآ یکی از مهم ترین طراحی های او به شمار میرود. او در دوره ای برای کاربرد آجر سرخ در کارهایش اولویت قائل بود. دیگر آثار مهم او عبارتند از :

  1-غرفه فنلاند در نمایشگاه جهانی نیویورک

  @image

  2- خوابگاه دانشجویان در انستیتو تکنولوژی ماساچوست MIT

  3-فرهنگسرای هلسینکی

  فرهنگسرای هلسینکی

  یادآور معماری ارگانیک آلتوست و مهم ترین بخش آن طرح سالن کنسرت آن است که از دیواری مواج از جنس آجر و سقفی پوشیده از مس تشکیل شده است.

  @image

  @image

  @image

  @image

  سیما رضوی - خلاصه از معماری غرب امیر بانی مسعود

  12 دی 1396

R
E
L
A
T
E
D
A
R
T
I
C
L
E
S

مقاله ای مرتبط به این مقاله وجود ندارد

P
o
s
t
u
s
e
r
c
o
m
m
e
n
t
s

ارسال نظر کاربران

کد امنیتی