V
I
E
W
A
R
T
I
C
L
E
S

مبانی رنگ

 • یک دایره رنگ ساده از سه رنگ اصلی قرمز، زرد و آبی در مرکز تشکیل شده است. از ترکیب دو به دوی این رنگ ها رنگ های ثانویه به وجود می آیند که نارنجی ، سبز و بنفش هستند. حالا رنگ های ثانویه را دو به دو با هم ترکیب میکنیم و آن ها را به ترتیب در کنار رنگ های اصلی و ثانویه قرار میدهیم. بدین ترتیب 12 رنگ خواهیم داشت که از کنار هم گذاشتن هر سه رنگ مجاور از این دوازده رنگ یک پالت از رنگهای مجاور را انتخاب کرده ایم. رنگ های مجاور Analogous نامیده میشوند.

  @image

  @image

  لازم است با سه ویژگی رنگ ها آشنا شویم: فام، اشباع و روشنایی

  فام : Hue نامیده میشود که ذات اصلی رنگ است و نشان دهنده شباهت و یا تفاوت یک رنگ با یکی از عوامل اصلی، آبی، قرمز و زرد است.

  اشباع: همان Saturation است که میزان خاکستری رنگ را مشخص میکند.

  روشنایی : Lightnessیا Luminosity که میزان سفیدی رنگ را نشان میدهد.

  @image

  هنر رنگ ایتن:

  ترکیب رنگ

  ترکیب به صورت باند

  چند زوج رنگی را انتخاب میکنیم و هر کدام را در یک طرف باند قرار میردهیم و رفته رفته رنگ ها را از هر دو طرف با یکدیگر ترکیب میکنیم.

  مثلثی

  یک مثلث متساوی الاضلاع را به سه قسمت تقسیم میکنیم. سه مثلث در گوشه ها را زرد قرمز و آبی و به طور کلی رنگ های اصلی و صاف در نظر گرفته و هر دو جفت رنگ را با هم ترکیب میکنیم تا نارنجی، بنفش و سبز بدست آمده سپس هر کدام از این رنگ ها را با رنگ های مجاور خود ترکیب میکنیم تا رنگ های جدید به وجود بیایند

  ترکیب رنگی مربعی

  این ترکیب رنگی بسیار آموزنده است. یک مربع را با تقسیم بندی 13 در 13 در نظر میگیریم به طوری که در چهار گوشه سفید، سیاه و دو رنگ مکمل داشته باشیم. در این ترکیب بندی در میانه رنگ خاکستری را خواهیم داشت. متخصصان امپرسیون رنگ با این آرمایش دریافتند که رنگ های کروماتیک در این ترکیب اثر خود را از دست میدهند.

  رنگ کروماتیک : به معنای رنگین بوده و در برابر خاکستری، سفید و سیاه قرار میگیرد.

  نظریه امپرسیونیسم رنگ

  چهار مسئله اصلی در این نظره عبارتند از

  1- رنگ جسم

  2- رنگ سایه

  3- رنگ منعکس شده

  4- رنگ نور

  نقاشان امپرسیونیست به اصل مهمی رسیدند و آن این بود که رنگ های موضعی در فضای رنگین به کلی محو میشوند

  تابلوی گردشگاه گراند ژات

  او میکوشید که امپرسیونیسم رنگ را به فرم دلخواهش درآورد و برای آن اصول محکمی را تعیین نماید. در این نقاشی پرده اول تیره است و در پرده دوم از رنگ های درخشان زرد و سبز استفاده شده است. فیگورهای بنفش با زردی زمینه و فیگورهای قرمز با سبزی زمینه در حالت تضاد مکمل قرار گرفته اند اما تابلو به طور کلی حالتی آرام را القا میکند.

  @image

R
E
L
A
T
E
D
A
R
T
I
C
L
E
S

مقاله ای مرتبط به این مقاله وجود ندارد

P
o
s
t
u
s
e
r
c
o
m
m
e
n
t
s

ارسال نظر کاربران

کد امنیتی