V
I
E
W
A
R
T
I
C
L
E
S

قرون وسطا II

 • پیش رومانسک

  حکومت شارلمانی

  با به حکومت رسیدن حکومت شارلمانی، بزرگترین پادشاه کارولَتژی ها، امپراطوری غربی روم رونقی دوباره یافت. دربار شارلمانی در شهر آلمانی آخن بود و مسبب رونق دوباره هنر و دانش در زمان خود شد. هنر کارولنژی به دوران حکومت شارلمانی و جانشینان او ( سلسله اتونی) اطلاق میشود. شارلمانی برای رسیدن به عظمت روم باستان دست به احیای فرهنگ باستان زد. یکی از مهم ترین بناهای این دوران نمازخانه سلطنتی شارلمانی بود و این طرح آنچنان موفق بود که در چندین جای دیگر در آلمان نیز اقتباس شد. پلان آن 8 ضلعی بود و از کلیسای سن ویتاله برداشت شده بود معمار آن اودو Odo نام داشت.

  @image


  @image


  @image


  @image


  @image


  پلان نمازخانه شارلمانی

  @image


  کلیسای صومعه سن گال

  در کلیساهای کارولَنژی شاه نشین دوباره به بنا اضافه شد که دلیل آن مشخص نیست. این الگو تا قرن یازدهم جزو ویژگی های کلیساهای آلمان بود.

  هنر اُتونی

  هنر آلمان بین 919 تا 1024 بود که در ادامه منطقی سبک کارولنژی و انطباق آن با سنت و فرهنگ بومی آلمان قرار داشت و پل ارتباط دهنده سبک کارولنژی به رومانسک بود.

  کلیسای قدیس میخائیل

  از مهم ترین بناهای این دوران است که دارای ویژگی های معماری منحصر به فرد خود است:

  1- فضای داخلی آن نسبت به نمونه های مشابه منسجم تر بود

  2- طرح کلی آن یک کلیسای باسیلیکایی است و جایگاه همسرایان آن در بخش غرب قرار دارد اما یکی از ترفندهای زیبای معمار آن این بود که با ایجاد ارتفاع در بخش غربی،این کلیسا را از حالت یکنواخت خارج کرده بود

  3- معمارآن Bernward بود که آن را در شهر هیلدنهایم برای اتوی سوم اجرا کرد

  @image


  @image


  @image


  هنوز وقت دارید؟ شاید این صفحات رو دوست داشته باشید بخونید

  سیما رضوی- خلاصه از معماری غرب-امیر بانی مسعود

  11 آذر 1396

R
E
L
A
T
E
D
A
R
T
I
C
L
E
S

مقاله ای مرتبط به این مقاله وجود ندارد

P
o
s
t
u
s
e
r
c
o
m
m
e
n
t
s

ارسال نظر کاربران

کد امنیتی