V
I
E
W
N
E
W
S
قدم در ناهارخوری افراد سرشناس بگذارید
 • 9 بهمن 1396

  لوسترها، آویزهای زیبا و کارهای هنری چشمگیر از جمله جزییات مهم این اتاق های ناهارخوری هستند و به نظر می آید تنها جای مهمان ها در این اتاق ها خالیست.

  ali-wentworth-george-stephanopoulos

  image

  brooke-shields

  image

  darren-star

  image

  demi-moore-ashton-kutche

  image

  giorgio-armani

  image

  leonard-lauder

  image

  mike-D

  image

  oliver-stone

  image

  portia-de-rossi

  image

  robert-duffy

  image

  robert-redford

  image

  sharon-ozzy-osbourne

  image

  trey-parker

  image

  valentino

  image

  will-jada-pinkett-smith

  image

R
E
L
A
T
E
D
N
E
W
S

اخبار مرتبط به این خبر وجود ندارد