V
I
E
W
A
R
T
I
C
L
E
S

طراحی داخلی سالن زیبایی به رنگ های تیره

طراحی با رنگ های تیره مثل مشکی گرچه در نگاه اول ریسک بالایی دارند اما با دقت و توجه به چند نکته آنها را راحت تر به کار خواهید گرفت.

 • رنگ های تیره در طراحی داخلی

  1- به میزان نور فضا توجه داشته باشید این رنگها در فضاهای کوچک کارآیی خوبی ندارند چرا که دیوارها را به جلو میکشند و فضا را از آنچه هست کوچکتر نشان میدهند

  2- به هنگام استفاده از این رنگ ها به میزان روشنایی فضا توجه کنید ترجیحا فضا باید دارای نورگیرهای بزرگی باشد که نور مناسبی را در طول روز وارد فضا کنند. در غیر اینصورت نیازمند استفاده از روشنایی های مصنوعی حتی در ساعات اولیه روز خواهید بود.

  3- همه فضا را یکدست تیره نکنید سعی کنید ناهماهنگی ها ر ا با استفاده از این رنگ ها تصحیح کنید مثلا به سقف بلند این سالن توجه کنید.

  @image

  استفاده از رنگ مشکی این سقف را به صورت بصری به کف نزدیکتر میکند و فضایی دلپذیرتر را به وجود میاورد علاوه بر اینکه حس مدرنیته را نیز به آن اضافه میکند.

  4- رنگ مشکی در کنار رنگ چوب حس مدرنیته و هارمونی زیبایی را به وجود می آورد به علاوه از سردی رنگ مشکی تا حد زیادی کاسته و آن را تعدیل میکند. به تصویر زیر دقت کنید:

  @image

  5-به جای تیره کردن دیوارها و کف میتوانیدمانند تصویر زیر از جزییات به رنگ مشکی استفاده کنید مثلا صندلی آینه ها و سرشورها و ... را به رنگ مشکی انتخاب کنید:

  @image

  @image

  @image

  @image

  @image

  @image

  @image

  @image

  @image

  @image

  @image

  @image

  @image

  @image

  @image

  @image

  اول اردیبهشت 1397

R
E
L
A
T
E
D
A
R
T
I
C
L
E
S

مقاله ای مرتبط به این مقاله وجود ندارد

P
o
s
t
u
s
e
r
c
o
m
m
e
n
t
s

ارسال نظر کاربران

کد امنیتی