مشخصات فنی پروژه:
تاریخ انجام: 1395،
محل پروژه: تهران،
نوع پروژه: طراحی،
گروه رنگ: سفید، قرمز، سبز،