مشخصات فنی پروژه:
تاریخ انجام: 1395،
محل پروژه: سعادت آباد،
نوع پروژه: طراحی،
نوع بهسازی: بازسازی،
سبک کار: کلاسیک،
طراحی فضای داخلی: اتاق میکاپ، اتاق کاشت و طراحی ناخن، اتاق براشینگ، ورودی،
تهیه مبلمان و لوازم توسط: مجری طرح،
سقف: سقف کاذب،