مشخصات فنی پروژه:
تاریخ انجام: 1395،
محل پروژه: تهران-الهیه،
نوع پروژه: طراحی،
سبک کار: مدرن،
طراحی فضای داخلی: اتاق میکاپ، اتاق کاشت و طراحی ناخن، اتاق اپیلاسیون، اتاق مزون،