مشخصات فنی پروژه:
تاریخ انجام: 1395،
محل پروژه: اهواز،
نوع پروژه: طراحی،
سبک کار: کلاسیک،
کفپوش: سنگ،