مشخصات فنی پروژه:
تاریخ انجام: 1396/02،
محل پروژه: نازی آباد،
نوع پروژه: طراحی، اجرا،
سبک کار: کلاسیک،
نورپردازی: داخلی،
کفپوش: سرامیک،
سقف: سقف کاذب،
مساحت (مترمربع): 120،
گروه رنگ: طلایی،
مدت زمان اجرای پروژه:

60

روز
،
R
E
L
A
T
E
D
P
R
O
J
E
C
T
S

پروژه ای ای مرتبط به این پروژه وجود ندارد

R
E
L
A
T
E
D
A
R
T
I
C
L
E
S

مقاله ای مرتبط به این پروژه وجود ندارد

W
A
T
C
H
V
I
D
E
O

فیلم درباره سالن زیبایی یگانه آرا

فیلمی برای این پروژه وجود ندارد

ارسال نظر کاربران

کد امنیتی