V
I
E
W
A
R
T
I
C
L
E
S

رنگ برگزیده سال 2017

 • @image


  سبز یادآور روزهای اول بهار است که طبیعت زنده و نو میشود. صفات این رنگ بیننده را وادار به تنفس عمیق و گرفتن نیروی تازه میکند. امروزه مردم هر چه بیشتر در زندگی مدرن غوطه ور میشوند بیشتر خواهان همراهی و ارتباط با طبیعت و یگانگی ذاتی آن میگردند. تمایل بیشتر به طبیعت در بخش های مختلف زندگی روزانه مثل معماری، سبک های زندگی و طراحی های مختلف در سرتاسر جهان بازتاب یافته است . همین مسئله شرکت پنتون را بر آن داشت تا رنگ سبز Greenery که سمبل شروع دوباره، طراوت، تازگی، تعقیب احساسات شخصی و سرزندگی میباشد را به عنوان رنگ برگزیده سال 2017 انتخاب کند.

  Greeneryدر کنار بسیاری از رنگ ها به خوبی تلفیق شده و هم نشینی زیبایی را به وجود می آورد. شرکت پنتون ده پالت خاص از همنشینی این رنگ در کنار رنگ های دیگر را به منظور استفاده در طراحی های مختلف تهیه کرده است.

  @image


  در ادامه ده طرح داخلی را که ترکیب رنگی آن ها مشابه این پالت هاست بررسی میکنیم

  پالت رنگی Ethereal (اثیری) که ترکیبی هوشمندانه از رنگ های گرم، خنثی و چند رنگ درخشان در کنار سبز سال است.

  @image


  پالت رنگی Rev It UP که ترکیب دیدنی از رنگ های درخشان و خنثی در کنار رنگ سبز سال است.

  @image


  پالت رنگی Fathomless ( بی کران) که رنگ های آن یادآور سنگ زیبای فیروزه است.

  @image


  پالت رنگی Analogoue که از رنگ های مجاور چرخه رنگ تشکیل شده است.

  @image


  پالت رنگی Forest Floor که به طور عمده از ته رنگ خاکستری رنگ های سرد تشکیل شده است.

  @image


  پالت رنگی Ground Canyon (دره ای در آریزونا) که به طور عمده از سایه های کرم و رنگهای گرم تشکیل شده است.

  @image


  پالت رنگی Transitions (تغییر) که از سایه های روشن و درخشان صورتی و آبی در کنار رنگ Greenery تشکیل شده است.

  @image


  با پالت رنگی Moody blooms و همنشینی گرم ترین رنگ های دایره رنگ در کنار سبز Greenery فضایی گرم و صمیمی بسازید

  @image


  پالت رنگی Deep Rooted که به طور عمده از رنگ هایی با زمینه کرم به همراه Greenery تشکیل شده است.

  @image


  پالت رنگی Calm it Down که از رنگ های پاستلی به همراه سبز Greenery تشکیل شده است.

  @image


  12 اردیبهشت 1396

R
E
L
A
T
E
D
A
R
T
I
C
L
E
S
مبانی رنگ

مبانی رنگ

ادامه مطلب

P
o
s
t
u
s
e
r
c
o
m
m
e
n
t
s

ارسال نظر کاربران

کد امنیتی