V
I
E
W
A
R
T
I
C
L
E
S

رنسانس آغازین

 • خواستگاه های رنسانس

  لئون باتیستا آلبرتی

  او مخترع پرسپکتیو نبود اما اولین کسی بود که قواعد پرسپکتیو را بر اساس قوانین ریاضی و یافته های مازاچو و برونلسکی به طور دقیق شرح داد .

  اومانیسم

  اومانیسم (انسان گرایی) به خوبی در این اثر مشهود است. دو تن از سفارش دهندگان اثر در خود آن حضور یافته اند و نه تنها آن را سفارش داده اند بلکه خود موضوع نقاشی شده اند.

  پرده تثلیث اثر مازاچو

  @image

  رنسانس آغازین

  کلیسای فلورانس

  @image

  @image

  1- در آن از عناصر گوتیک خبری نیست .

  2- بسیار ساده تر از کلیسای گوتیک فرانسوی است

  3- نمازخانه ها از بیرون به نیم گنبدهایی ختم میشوند که جهت استحکام گنبد اصلی ساخته شده اند .

  4- نقطه قوت آن هشت گوش میانی آن است که با روش برونلسکی مسقف شد.

  5- شبستان با چهار دهنه تاقی عیم پوشانده شده است .

  6- طرح کلی کلیسا باسیلیکایی است .

  در آغاز قرن پانزده کسی نمیدانست چگونه میتوان سقف هشت گوش میانی را مسقف کرد اما برونلسکی این مشکل را مرتفع کرد و برای :

  عایق کاری

  کاهش وزن گنبد

  شکوه و عظمت کلیسا

  دو گنبد ساخت که هر دو گنبد به تویزه های هشت گانه متصل اند .

  گنبد کلیسای فلورانس

  @image

  طرح برونلسکی ساخت گنبد بدون استفاده از داربست را ممکن ساخت و همچنین دستگاه بالابری اختراع نمود تا کارگرها مجبور نباشند مصالح را بالا بکشند .

  از کارهای دیگر برونلسکی کلیسای سان لورنتسو و نمازخانه (خزانه) پاتسی است. اما شهرت او بیشتر مرهون حل معضل ساخت گنبد کلیسای فلورانس است تا بناهای دیگرش.

  کلیسای سان لورنتسو

  پلان این کلیسا دارای پیمون است. اگر هر دهانه از راهروی جانبی پیمون مبنا باشد دهانه شبستان 2 پیمون و تقاطع گاه چهار پیمون است. از فضاهای جانبی این کلیسا خزانه قدیم و خزانه ساخت میکل آنژ است که در پلان درست روبه روی هم قرار گرفته اند .

  در خزانه ساخت برونلسکی که خزانه قدیم خوانده میشود از عناصر معماری کلاسیک مثل نیم ستون چهارگوش کُرنتی به صورت تعمدی استفاده شده است و در آن بر مرکز گرایی تاکید شده است.

  لئون باتیستا آلبرتی

  متفکر اومانیست است که در دریاضی، معماری، نقاشی، حقوق، نویسندگی و زبان شناسی چیره دست بود. سه گانه او در باب مجسمه سازی، در باب نقاشی ، در باب ساختن بنا اساس فلسفه هنر دوره رنسانس را رقم زد. او دو نما در رم طراحی کرد که د رنمای ساختمان های فلورانس اثر خاصی نگذاشت اما اصولی که در آنها مطرح بود تاثیر مهمی در تکوین معماری بناهای رنسانس متعالی گذاشت این بناها کاخ روچلایی و کلیسای سانتا ماریا نوولا بودند .

  ویژگی های نمای کاخ روچلایی

  بخشی از کاخ روچلایی

  @image

  در این بنا ستون نمای همکف توسکانی است ( ساده شده درویک رومی) و ستون طبقه سوم کُرنتی است اما طبقه دوم ستونی ابداعی دارد که بین توسکانی و کُرنتی قرار گرفته است .

  نمای کلیسای سانتا ماریا نوولا

  @image

  این نما همسو با ایده های کاخ روچلایی ساخته شده است. سه بخشی است و در دو طرف سنتوری از طرح طوماری استفاده شده است که برای ارتباط طبقه باریک بالا به طبقه پهن پایین معقول به نظر میرسد. نمای آن با مد نظر قرار دادن تناسبات ایده آل رنسانسی و مدولی از مربع طراحی شده است و کل نما را میتوان در یک مربع جا داد.

  تناسبات کلیسای سانتا ماریا نوولا

  @image

  کلیسای سانت آندره آ

  @image

  1 - فضای داخلی آن به صورت تک صحنی طراحی شده است که تاق آهنگ عظیمی آن را مسقف کرده است .

  2- نما دارای تناسبات مدول مربعی است .

  @image

  تحریریه گروه معماری PLP

  10 دی 1396

R
E
L
A
T
E
D
A
R
T
I
C
L
E
S

مقاله ای مرتبط به این مقاله وجود ندارد

P
o
s
t
u
s
e
r
c
o
m
m
e
n
t
s

ارسال نظر کاربران

کد امنیتی