V
I
E
W
A
R
T
I
C
L
E
S

رمانتیسم

در تاریخ غرب هیچ مکتبی به اندازه رمانتیسم فراگیر نبوده است. رمانتیسم اصطلاحی است که به هر مطلب جالب و بدیع که گویای صفا و سادگی روستایی و یا به عکس به یک مطلب طبیعی و وحشی اشاره دارد نسبت داده میشود. این جنبش ابتدا در انگلستان و نه در عرصه ادبیات بلکه در باغ آرایی شروع شد و بعد از آن به معماری و ادبیات راه یافت.

 • در قرن هفدهم طرح معابر، گیاهان و پیکره های تزیینی باغ ها فرم قراردادی خشکی داشت اما در اواخر همین قرن این انتظامات هندسی کمرنگ شد. این جنبش نوظهور در انگلستان از دو منبع تغذیه میشد:

  1- فرهنگ باغ آرایی شرقی و عمدتا چین

  2- طرح های جووانی باتیستا پیرانزی

  3- هنرمندان و صنعتگران اروپا در قرن 16 مفتون محصولات چینی چون میز، صندلی و بادبزن شدند و اینجا بود که هنر چینی خود را برای اولین بار در هنر و حیطه معماری باروک و روکوکو نشان داد

  طرح های جووانی باتیستا پیرانزی

  @image

  @image

  @image

  کاخ Blenheim

  این کاخ در ایت استو قرار گرفته است و معمار آن سِر جان وِنبرو ست و در آن سعی کرده تا با الهام از مفاهیم باروک طرحی را به وجود آورد که ساختمان با مناظر اطراف تصویری واحد باشد.

  کاخ بلنیم در انگلستان

  @image

  بخشی از سایت استو

  @image

  پاگودای چینی در باغ کیو (Kew Gardens)

  سازنده آن ویلیام چیمبرز، عقیده داشت طرح آن را از نمونه اصلی پاگودا در چین برداشته است اما منتقدین آن را نمونه یک کاریکاتور اروپایی دانسته و آن را به طرح های روکوکوی فرانسوی نسبت میدهند.

  پاگودای چینی باغ کیو

  @image

  معبد فضیلت باستانی

  ویلیام کنت با ساخت آن به دنبال یافتن جهانی آرمانی بود. صحنه آرایی های آن یادآور محافل ادبی قرن هجدهم در انگلستان است.

  @image

  @image

  عمارت ستونی (عمارتی به شکل ستون شکسته)

  یکی از مهم ترین کارهایی است که درخارج از انگلستان به اجرا درآمده است و آنچه مهم است شکستگی انتهای ساختمان است که باعث میشود به صورت عمارتی رفیع تجسم شود.

  @image

  خلاصه از معماری غرب - امیر بانی مسعود

R
E
L
A
T
E
D
A
R
T
I
C
L
E
S

مقاله ای مرتبط به این مقاله وجود ندارد

P
o
s
t
u
s
e
r
c
o
m
m
e
n
t
s

ارسال نظر کاربران

کد امنیتی