مشخصات فنی پروژه:
محل پروژه: تهران، شهرک غرب، سعادت آباد،
نوع پروژه: طراحی،
سبک کار: مدرن،
فضای طراحی: فضای اصلی رستوران یا کافی شاپ، ورودی،
ویژگی: نورپردازی، چیدمان، مبلمان، گل و گیاه،
R
E
L
A
T
E
D
P
R
O
J
E
C
T
S

پروژه ای ای مرتبط به این پروژه وجود ندارد

R
E
L
A
T
E
D
A
R
T
I
C
L
E
S

مقاله ای مرتبط به این پروژه وجود ندارد

W
A
T
C
H
V
I
D
E
O

فیلم درباره رستوران و کافی شاپ ژیکاسه

فیلمی برای این پروژه وجود ندارد

ارسال نظر کاربران

کد امنیتی