V
I
E
W
N
E
W
S
دفتر Elephant-Parade در چین
 • 2 شهریور 1396
  دفتر Elephant-Parade در چین

  image


  معمار پروژه:

  بیجینگ شهری با بافتی شلوغ و متنوع است اما تمام سعی بر این است که افراد حسی حتی کمرنگ از هویت و متعلقات داشته باشند. آنها با وجود استرس و روزهای غبارآلود باز هم به زندگی ادامه میدهند و زمان زیادی را در این دفتر میگذرانند. فضای این دفتر نه تنها بازتاب خصوصیات صنعت بیجینگ است بلکه بیان کننده ارزش های زیبایی و فرهنگی آن نیز هست. به گفته Elephant-Parade قدرتی که دوران جدید ارتباطات را هدایت میکند پیوسته از ذهن های خلاق سرچشمه میگیرد و از آنجایی کهElephant-Parade شرکتی ارتباطاتی است که روی یکپارچه سازی دیجیتالی، گشودگی و تنوع فرهنگی فعالیت میکند، این گروه معماری سعی در اعمال کانسپت های انسانی و ایده های زیبا شناسانه بدیع در طراحی ساختار فضایی این دفتر داشته است. به عقیده این گروه روند طراحی تنها به پایان رساندن آن نیست بلکه اینکه یک طراحی چگونه به ایجاد یک زندگی زیباتر کمک میکند مهم است: بنابراین از المان هایی با چوب بامبو بدون تغیییر رنگ آن استفاده شده است. هنر باید از طبیعت سرچشمه بگیرد چرا که اوست که خاص ترین و بدیع ترین اشکال را برای انسان ها فراهم آورده است.

  image


  image


  image


  در لایه اولیه یک فضای هندسی شکسته و بریده شده است، با وجود امکان ترکیب و نمایش دوباره، فضای جدید یادآور همان فرم اصلی و اولیه فضاست به این صورت عملکرد ارتباطی داخلی شرکت همچنان کارآمدی خود را حفظ کرده است و در عین حال مانند یک پازل گیراست و میدرخشد. فضای جدید بسیاری از عملکردهای فضا مانند روشنایی، تهویه و سازماندهی خطی و تقسیم بندی های عملکردی را نیز حل کرده است.

  در اینجا نسبت های فضایی مربوط به اضافه و کم شدن است. در این لایه هندسه یک یا چندین شکل به یک قطعه واحد اضافه شده اند و تصویر و بیان فضایی با حفظ ارتباط اصلی و فرعی پر رنگ شده است. عمل کاهش هم روی شکل اصلی صورت گرفته تا پاسخگوی نیازهای فضایی باشد. این مسئله باعث میشود که بلوک های فضایی نقشی پررنگ تر و حسی عمیق تر از پیکرتراشی داشته باشند.

  image


  image


R
E
L
A
T
E
D
N
E
W
S

اخبار مرتبط به این خبر وجود ندارد