V
I
E
W
A
R
T
I
C
L
E
S

خانه ایده آل خود را بسازید

 • فضاهای مختلف را با رنگ و کف سازی جدا کنید.

  @image


  @image


  @image


  اطراف فضاهای اصلی خانه قفسه بندی برای چیدمان وسایل مختلف در نظر بگیرید.

  @image


  @image


  @image


  ایوان و بالکن را به فضای چهارفصل تغییر دهید.

  @image


  @image


  @image


  @image


  @image


  @image


  @image


  برای کودکان فضای بازی تعریف شده در نظر بگیرید.

  @image


  @image


  @image


  با پارتیشن یا پرده های هماهنگ با زمینه فضا سازی کنید.

  @image


  @image


  طراوت و تازگی را با گلدان های طبیعی به خانه بیاورید.

  @image


  @image


  انباری کم جا و در عین حال قابل دسترس بسازید، به کمد زیر سقف توجه کنید.

  @image


  با رنگ نقطه قوت بسازید.

  @image


  @image


  @image


  سیما رضوی

  23 خرداد 1396

R
E
L
A
T
E
D
A
R
T
I
C
L
E
S

مقاله ای مرتبط به این مقاله وجود ندارد

P
o
s
t
u
s
e
r
c
o
m
m
e
n
t
s

ارسال نظر کاربران

کد امنیتی