V
I
E
W
A
R
T
I
C
L
E
S

جنبش هنر و پیشه

جنبش هنر و پیشه «Arts & Crafts Movement » یکی از مهم ترین ، تاثیر گذار ترین و عمیق ترین جنبش های طراحی مدرن است. این جنبش حدود سال 1880 در بریتانیا شروع شد و به سرعت در سرتاسر آمریکا و اروپا تا قبل از ظهور در جنبش Mingei در ژاپن، پراکنده شد.

 • این جنبش حرکتی برآمده از کمال مطلوب بود و از نگرانی اثرات صنعتی شدن رشد کرد و در طراحی از توانایی های مرسوم و سنتی و زندگی مردم عادی برخاست و در واکنش [ به صنعتی شدن ] قوانین جدیدی برای زندگی و کار پایه ریزی کرد. این جنبش مدافع اصلاحات هنر در هر سطح و در میان طیف اجتماعی گسترده ای بود و خانه را به یک کار هنری تبدیل نمود.

  این جنبش نامش را از « انجمن ارائه هنر و پیشه » که در سال 1887 تاسیس شده بود گرفت و سطح وسیعی از جوامع هم فکر، کارگاهها و کارخانه ها را پوشش میداد. کشورهای دیگر هم فلسفه های هنر و پیشه را با نیازهای خودشان تطبیق دادند. در حالی که ممکن است نتیجه کارها به صورت بصری بسیار متفاوت باشد اما توسط آرمان هایی که در ورای آن موجود است به این جنبش می پیوندد.

  جنبش هنر و پیشه با همه جنبش های قبل از آن متفاوت بود. هنر وپیشه، سرچشمه روح اصلاحات، زندگی و ارزش دهنده بر مواد و طراحی میباشد و به دنیایی که امروزه در آن زندگی میکنیم شکل داده است.

  منشا جنبش :

  حدودا از سال 1840 بود که تاثیرات فاجعه بار کارخانجات صنعتی و تجارت غیر قانونی در بریتانیا شناسایی شد. اما در خلال سال های 1860 و 1870 بود که معماران، طراحان و هنرمندان شروع به پیشقدم شدن در راه های جدید برای طراحی و هنر دکوراتیو کردند.این کار در نتیجه منجر به ایجاد جنبش هنر و پیشه گشت.

  دو شخصیت تاثیر گذار در این جنبش یکی جان راسکین، تئوریسین و منتقد، و دیگری طراح، نویسنده و فعال اجتماعی به نام ویلیام موریس بود. راسکین ارتباط میان هنر، جامعه و حزب کارگر را بررسی کرد و موریس فلسفه راسکین را با ارزش گذاری بر کار و لذت ساخت و ساز و زیبایی طبیعی مواد به منصه ظهور رسانید.

  در دهه 1880 موریس یک طراح و کارخانه دار مشهور در سطح بین الملل و یک فرد موفق در زمینه تجارت بود. صنف های جدید و جوامع شروع به استفاده از ایده های او کردند و برای اولین بار در میان معمارن، نقاشان، مجسمه سازان و طراحان رهیافتی مشترک را ارائه کردند و با این کار ایده های این جنبش را به سطح وسیع تری از جوامع وارد ساختند.

  خانه قرمز-جنوب شرقی لندن- ساختمانی مهم در جنبش هنر و پیشه که محل سکونت موریس و خانواده اش بود و به طور مشترک توسط معمار Philip Webb و با طراحی موریس ساخته شد.

  @image


  @image


  @image


  @image


  @image


  @image


  @image


  @image


  ترجمه از www.vam.ac.uk

R
E
L
A
T
E
D
A
R
T
I
C
L
E
S

مقاله ای مرتبط به این مقاله وجود ندارد

P
o
s
t
u
s
e
r
c
o
m
m
e
n
t
s

ارسال نظر کاربران

کد امنیتی