V
I
E
W
A
R
T
I
C
L
E
S

تمدن اتروریا

تمدن روم وامدار اندیشه ها و ظرافت های تمدن اتروریاست نام این تمدن اتروریا و صفت نسبی آن اتروسک است. مردم اتروسک در زمینه دیوارنگاری و مجسمه سازی تبحر خاصی داشتند. عمده تاثیر اتروسک بر همسایگانشان به خصوص روم سازه های تاقی شکل بود. سازه تاقی شکل درمعماری یونان عمدتا در فضاهای زیرین بناها به کار میرفت. یکی از معدود تاق های روزمینی در داخل باروی وِلیا، شهری یونانی در جنوب پایستوم واقع است.

 • تمدن روم وامدار اندیشه ها و ظرافت های تمدن اتروریاست نام این تمدن اتروریا و صفت نسبی آن اتروسک است. مردم اتروسک در زمینه دیوارنگاری و مجسمه سازی تبحر خاصی داشتند. عمده تاثیر اتروسک بر همسایگانشان به خصوص روم سازه های تاقی شکل بود. سازه تاقی شکل درمعماری یونان عمدتا در فضاهای زیرین بناها به کار میرفت. یکی از معدود تاق های روزمینی در داخل باروی وِلیا، شهری یونانی در جنوب پایستوم واقع است. اتروسک ها با اخذ تکنولوژی تاقی از یونان به مانند تمدن های بین النهرین با ساخت دروازه های تاقی شکل قدرت خود را به نمایش میگذاشتند. از مهم ترین این دروازه ها میتوان پروسیا ( Perugia ) در ایتالیا را نام برد.

  دروازه پروسیا

  @image


  شالوده ساخت شهراهای اتروریا

  شبکه شطرنجی که در آن دو محور عمود بر هم کاردو (شمالی جنوبی) و دکومانس ( شرقی غربی) بود

  معبد

  اتروسک ها پیش از ارتباط با یونانیان ساختمانی همتای معبد مشابه تمدن های موازی خود نداشتند و درحدود 600 قبل از میلاد تحت تاثیر یونانیان شروع به ساختن معابد بزرگ نمودند.

  یک معبد اتروریایی طبق توصیف وتروویوس

  @image


  بنا به باور آن ها معبد خلوتگاه خدا بوده و خدا یا الهه شان در آن ساکن بوده است و آن ها داخل معابد به عبادت نمی پرداختند. در عصر ما از بنای معابد اتروسک ها چیزی بیش از چند پی سنگی بر جای نمانده است زیرا خود بنا از چوب ساخته مشده که کم کم از بین میرفت

  باستان شناسان بازتاب پیشرفت های فرهنگی تمدن اتروریا را در مقابر آن یافتند که فراوان و پر تزیین تر از تمدن های موازی خود بود. مقبره های اتروریا با تل مخروطی ساده ای از خاک پوشیده میشد که پی سازی آن اغلب در سطحی مدور با سنگ، آهک و گاهی آجر ساخته میشد.

  شهر مردگان

  @image


  @image


  فضای داخلی این مقبره ها نقاشی میشد و عمدتا یادآور مراسم مذهبی و مناسک جهان اخروی اتروسک بود.

  داخل مقبره

  @image


  سیما رضوی- خلاصه از کتاب معماری غرب - امیر بانی مسعود

R
E
L
A
T
E
D
A
R
T
I
C
L
E
S

مقاله ای مرتبط به این مقاله وجود ندارد

P
o
s
t
u
s
e
r
c
o
m
m
e
n
t
s

ارسال نظر کاربران

کد امنیتی