V
I
E
W
N
E
W
S
برنده جایزه پریتزکر سال 2018
 • 19 اسفند 1396

  بالکریشنا دوشی 90 ساله اولین معمار اهل هندوستان است که موفق به دریافت این جایزه شده است. Archdaily این معمار برگزیده را با عکس های زیر معرفی کرده است.

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

R
E
L
A
T
E
D
N
E
W
S

اخبار مرتبط به این خبر وجود ندارد