مشخصات فنی پروژه:
نوع پروژه: طراحی،
سبک کار: کلاسیک،
پلان کار: L شکل، جزیره،
جنس درب کابینت: چوب،
کفپوش: لمينیت،
دیوارپوش: رنگ، چوب،
سقف: چوب،
R
E
L
A
T
E
D
P
R
O
J
E
C
T
S

پروژه ای ای مرتبط به این پروژه وجود ندارد

R
E
L
A
T
E
D
A
R
T
I
C
L
E
S

مقاله ای مرتبط به این پروژه وجود ندارد

W
A
T
C
H
V
I
D
E
O

فیلم درباره آشپزخانه دهکده 602

فیلمی برای این پروژه وجود ندارد

ارسال نظر کاربران

کد امنیتی